Cấp bậc: 3
Thành viên: 18 / 40
Điểm tích lũy: 151.217
GOLD tích lũy: 4.701.245
Ngày thành lập: 03/03/2011
Bang chủ: bthangtb
Bang phó 1: hoangtaicr7
Bang phó 2: s0nchay
 
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP THÁNG 4
thaolinh0512
3.211.946 G
bthangtb
1.761.680 G
s0nchay
1.493.440 G
hoahoc2014
1.389.690 G
hoangtaicr7
918.800 G
QuangThang...
858.479 G
gaucon01
337.500 G
TrAiHu
116.310 G
hoangmanhi95
76.580 G
dungynue2
37.820 G
congago
22.345 G
onlione
12.400 G
oilungqua
3.720 G
0968848806
60 G
haicuahoi
0 G
hgggh1983
0 G
 
 
 
THẢO LUẬN
 
 
 
 
BÀI MỚI NHẤT
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP
125.674.166
4.655.366
4.480.164
2.510.656
1.493.440
1.411.595
1.024.870
601.270
523.745
381.200
 
 
 
TOP KINH NGHIỆM T.4
3.352
2.942
2.284
1.156
1.084
721
134
118
Tổng điểm kinh nghiệm: 12.662
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP T.4
3.211.946
1.761.680
1.493.440
1.389.690
918.800
858.479
337.500
116.310
76.580
37.820
Tổng đóng góp: 10.240.770 G
 
 
 
TOP ĐIỂM TÍCH LŨY
42.389
6.936
6.900
4.153
3.478
3.080
1.308
1.219
 
 
 
CẬP NHẬT
8 giờ 57
phiducli... rời khỏi
8 giờ 58
thanbai0... rời khỏi
8 giờ 58
longtucm rời khỏi
11 giờ 4
longtucm gia nhập
11 giờ 15
s0nchay gia nhập
12 giờ 41
zezooa rời khỏi
13 giờ 14
zezooa gia nhập
14 giờ 31
TrAiHu gia nhập
16 giờ 10
gaucon01 gia nhập
17 giờ 5
haicuaho... gia nhập
 
 
 
ĐĂNG NHẬP SAU CÙNG
6 giờ 42 phút
6 giờ 51 phút
7 giờ 0 phút
7 giờ 0 phút
7 giờ 10 phút
9 giờ 45 phút
13 giờ 30 phút
17 giờ 1 phút
21 giờ 56 phút
22 giờ 27 phút
 
 
 
KHÔNG ĐĂNG NHẬP