Cấp bậc: 4
Thành viên: 10 / 50
Điểm tích lũy: 267.639
GOLD tích lũy: 58.231.093
Ngày thành lập: 03/03/2011
Bang chủ: bthangtb
Bang phó 1: hoangtaicr7
Bang phó 2: letam11
 
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP THÁNG 8
letam11
41.337.356 G
thaolinh0512
1.404.967 G
hoangtaicr7
113.670 G
dungynue2
106.765 G
nguyenlocxd
650 G
huongslim
550 G
bthangtb
0 G
congago
0 G
GjangKOi
0 G
haicuahoi
0 G
 
 
 
THẢO LUẬN
 
 
 
 
BÀI MỚI NHẤT
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP
131.727.680
84.228.886
29.506.185
15.884.114
10.672.384
1.762.750
1.639.182
267.730
212.700
138.179
 
 
 
TOP KINH NGHIỆM T.8
6.449
3.046
601
Tổng điểm kinh nghiệm: 10.274
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP T.8
41.337.356
1.404.967
113.670
106.765
550
Tổng đóng góp: 42.963.957 G
 
 
 
TOP ĐIỂM TÍCH LŨY
46.254
31.880
29.866
20.775
17.502
7.148
2.312
1.371
111
 
 
 
CẬP NHẬT
18/06/2014
tronghuu... rời khỏi
18/06/2014
Carthagi... rời khỏi
18/06/2014
gaucon01 rời khỏi
18/06/2014
TrAiHu rời khỏi
18/06/2014
QuangTha... rời khỏi
25/05/2014
tronghuu... gia nhập
25/05/2014
nobita20... rời khỏi
25/05/2014
onlione rời khỏi
25/05/2014
hoangman... rời khỏi
20/05/2014
Lên level 4
 
 
 
ĐĂNG NHẬP SAU CÙNG
0 giờ 7 phút
1 giờ 10 phút
18/08/2014
16/08/2014
14/08/2014
11/08/2014
10/08/2014
19/07/2014
19/06/2014
14/06/2014
 
 
 
KHÔNG ĐĂNG NHẬP