Cấp bậc: 4
Thành viên: 10 / 50
Điểm tích lũy: 254.994
GOLD tích lũy: 13.955.459
Ngày thành lập: 03/03/2011
Bang chủ: bthangtb
Bang phó 1: hoangtaicr7
Bang phó 2: letam11
 
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP THÁNG 7
letam11
4.647.070 G
congago
3.717.930 G
thaolinh0512
2.452.220 G
nguyenlocxd
112.180 G
hoangtaicr7
68.740 G
dungynue2
18.787 G
huongslim
8.549 G
bthangtb
0 G
GjangKOi
0 G
haicuahoi
0 G
 
 
 
THẢO LUẬN
 
 
 
 
BÀI MỚI NHẤT
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP
131.727.680
42.007.830
29.506.185
15.770.444
8.847.148
1.762.100
1.526.440
267.730
212.700
135.899
 
 
 
TOP KINH NGHIỆM T.7
5.331
5.088
2.573
327
Tổng điểm kinh nghiệm: 14.162
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP T.7
4.647.070
3.717.930
2.452.220
112.180
68.740
18.787
8.549
Tổng đóng góp: 11.025.476 G
 
 
 
TOP ĐIỂM TÍCH LŨY
46.254
29.866
24.144
17.369
16.822
6.423
2.296
1.289
111
 
 
 
CẬP NHẬT
18/06/2014
tronghuu... rời khỏi
18/06/2014
Carthagi... rời khỏi
18/06/2014
gaucon01 rời khỏi
18/06/2014
TrAiHu rời khỏi
18/06/2014
QuangTha... rời khỏi
25/05/2014
tronghuu... gia nhập
25/05/2014
nobita20... rời khỏi
25/05/2014
onlione rời khỏi
25/05/2014
hoangman... rời khỏi
20/05/2014
Lên level 4
 
 
 
ĐĂNG NHẬP SAU CÙNG
1 giờ 2 phút
8 giờ 26 phút
10 giờ 6 phút
17 giờ 40 phút
23/07/2014
19/07/2014
18/07/2014
09/07/2014
19/06/2014
14/06/2014
 
 
 
KHÔNG ĐĂNG NHẬP