Cấp bậc: 4
Thành viên: 09 / 50
Điểm tích lũy: 305.308
GOLD tích lũy: 41.653.371
Ngày thành lập: 03/03/2011
Bang chủ: bthangtb
Bang phó 1: hoangtaicr7
Bang phó 2: letam11
 
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP THÁNG 10
letam11
49.460.594 G
congago
8.608.390 G
thaolinh0512
1.751.455 G
bthangtb
10.100 G
dungynue2
0 G
haicuahoi
0 G
huongslim
0 G
 
 
 
THẢO LUẬN
 
 
 
 
BÀI MỚI NHẤT
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP
249.227.117
131.911.677
46.977.935
15.884.114
13.089.551
1.762.750
1.639.182
212.700
138.179
 
 
 
TOP KINH NGHIỆM T.10
6.158
4.854
3.736
Tổng điểm kinh nghiệm: 14.757
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP T.10
49.460.595
8.608.390
1.751.456
10.100
Tổng đóng góp: 59.830.540 G
 
 
 
TOP ĐIỂM TÍCH LŨY
54.724
46.283
39.447
25.974
17.518
7.148
2.312
1.371
111
 
 
 
CẬP NHẬT
07/09/2014
GjangKOi rời khỏi
18/06/2014
tronghuu... rời khỏi
18/06/2014
Carthagi... rời khỏi
18/06/2014
gaucon01 rời khỏi
18/06/2014
TrAiHu rời khỏi
18/06/2014
QuangTha... rời khỏi
25/05/2014
tronghuu... gia nhập
25/05/2014
nobita20... rời khỏi
25/05/2014
onlione rời khỏi
25/05/2014
hoangman... rời khỏi
 
 
 
ĐĂNG NHẬP SAU CÙNG
0 giờ 12 phút
5 giờ 40 phút
8 giờ 10 phút
17/10/2014
17/10/2014
23/09/2014
24/08/2014
11/08/2014
19/06/2014
 
 
 
KHÔNG ĐĂNG NHẬP
126