Cấp bậc: 3
Thành viên: 15 / 40
Điểm tích lũy: 147.931
GOLD tích lũy: 1.173.540
Ngày thành lập: 03/03/2011
Bang chủ: bthangtb
Bang phó 1: congago
Bang phó 2: hoangtaicr7
 
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP THÁNG 4
thaolinh0512
2.730.106 G
hoahoc2014
1.389.220 G
QuangThang...
858.479 G
hoangtaicr7
845.620 G
bthangtb
409.440 G
hoangmanhi95
76.580 G
dungynue2
30.220 G
congago
21.870 G
oilungqua
3.720 G
0968848806
60 G
hgggh1983
0 G
 
 
 
THẢO LUẬN
 
 
 
 
BÀI MỚI NHẤT
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP
124.321.926
4.406.984
4.173.526
2.713.960
2.510.656
1.411.125
1.017.270
601.270
523.270
381.200
 
 
 
TOP KINH NGHIỆM T.4
2.930
2.484
2.053
890
260
09
Tổng điểm kinh nghiệm: 9.485
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP T.4
2.730.106
1.389.220
858.479
845.620
409.440
76.580
30.220
21.870
3.720
Tổng đóng góp: 6.365.315 G
 
 
 
TOP ĐIỂM TÍCH LŨY
41.493
6.669
6.068
3.959
3.478
3.068
2.494
1.308
1.219
 
 
 
CẬP NHẬT
19/04/2014
thaothao... rời khỏi
18/04/2014
choitutu rời khỏi
18/04/2014
whatthep... rời khỏi
18/04/2014
uttieu12... rời khỏi
18/04/2014
zetsonam... rời khỏi
18/04/2014
chemthue... rời khỏi
18/04/2014
RaZy_0ma... rời khỏi
18/04/2014
HighKick rời khỏi
18/04/2014
anhtho12... rời khỏi
18/04/2014
hoangman... gia nhập
 
 
 
ĐĂNG NHẬP SAU CÙNG
7 giờ 19 phút
11 giờ 49 phút
16 giờ 11 phút
16 giờ 15 phút
23 giờ 53 phút
20/04/2014
19/04/2014
18/04/2014
18/04/2014
16/04/2014
 
 
 
KHÔNG ĐĂNG NHẬP