Cấp bậc: 4
Thành viên: 09 / 50
Điểm tích lũy: 280.456
GOLD tích lũy: 5.416.258
Ngày thành lập: 03/03/2011
Bang chủ: bthangtb
Bang phó 1: hoangtaicr7
Bang phó 2: letam11
 
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP THÁNG 9
letam11
22.711.743 G
congago
4.821.090 G
thaolinh0512
499.933 G
bthangtb
173.898 G
dungynue2
0 G
haicuahoi
0 G
huongslim
0 G
 
 
 
THẢO LUẬN
 
 
 
 
BÀI MỚI NHẤT
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP
131.901.577
123.637.862
34.327.275
15.884.114
11.261.840
1.762.750
1.639.182
212.700
138.179
 
 
 
TOP KINH NGHIỆM T.9
6.339
2.816
1.003
Tổng điểm kinh nghiệm: 10.194
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP T.9
22.711.743
4.821.090
499.933
173.898
Tổng đóng góp: 28.206.664 G
 
 
 
TOP ĐIỂM TÍCH LŨY
46.274
40.569
32.682
22.051
17.518
7.148
2.312
1.371
111
 
 
 
CẬP NHẬT
07/09/2014
GjangKOi rời khỏi
18/06/2014
tronghuu... rời khỏi
18/06/2014
Carthagi... rời khỏi
18/06/2014
gaucon01 rời khỏi
18/06/2014
TrAiHu rời khỏi
18/06/2014
QuangTha... rời khỏi
25/05/2014
tronghuu... gia nhập
25/05/2014
nobita20... rời khỏi
25/05/2014
onlione rời khỏi
25/05/2014
hoangman... rời khỏi
 
 
 
ĐĂNG NHẬP SAU CÙNG
2 giờ 38 phút
9 giờ 29 phút
14/09/2014
14/09/2014
06/09/2014
24/08/2014
14/08/2014
11/08/2014
19/06/2014
 
 
 
KHÔNG ĐĂNG NHẬP