Cấp bậc: 4
Thành viên: 09 / 50
Điểm tích lũy: 307.300
GOLD tích lũy: 45.643.888
Ngày thành lập: 03/03/2011
Bang chủ: bthangtb
Bang phó 1: hoangtaicr7
Bang phó 2: letam11
 
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP THÁNG 10
letam11
53.200.081 G
congago
8.608.390 G
thaolinh0512
2.002.485 G
bthangtb
10.100 G
dungynue2
0 G
haicuahoi
0 G
huongslim
0 G
 
 
 
THẢO LUẬN
 
 
 
 
BÀI MỚI NHẤT
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP
252.966.604
131.911.677
46.977.935
15.884.114
13.340.581
1.762.750
1.639.182
212.700
138.179
 
 
 
TOP KINH NGHIỆM T.10
7.637
4.854
4.249
Tổng điểm kinh nghiệm: 16.749
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP T.10
53.200.082
8.608.390
2.002.486
10.100
Tổng đóng góp: 63.821.057 G
 
 
 
TOP ĐIỂM TÍCH LŨY
56.203
46.283
39.447
26.487
17.518
7.148
2.312
1.371
111
 
 
 
CẬP NHẬT
07/09/2014
GjangKOi rời khỏi
18/06/2014
tronghuu... rời khỏi
18/06/2014
Carthagi... rời khỏi
18/06/2014
gaucon01 rời khỏi
18/06/2014
TrAiHu rời khỏi
18/06/2014
QuangTha... rời khỏi
25/05/2014
tronghuu... gia nhập
25/05/2014
nobita20... rời khỏi
25/05/2014
onlione rời khỏi
25/05/2014
hoangman... rời khỏi
 
 
 
ĐĂNG NHẬP SAU CÙNG
0 giờ 8 phút
3 giờ 11 phút
23/10/2014
17/10/2014
17/10/2014
23/09/2014
24/08/2014
11/08/2014
19/06/2014
 
 
 
KHÔNG ĐĂNG NHẬP
129