Cấp bậc: 4
Thành viên: 10 / 50
Điểm tích lũy: 364.702
GOLD tích lũy: 20.580.601
Ngày thành lập: 03/03/2011
Bang chủ: bthangtb
Bang phó 1: hoangtaicr7
Bang phó 2: letam11
 
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP THÁNG 11
letam11
155.998.226 G
congago
40.999.430 G
NangAmQueH...
3.725.649 G
thaolinh0512
1.701.400 G
bthangtb
100.713 G
hoangtaicr7
680 G
dungynue2
0 G
haicuahoi
0 G
huongslim
0 G
 
 
 
THẢO LUẬN
 
 
 
 
BÀI MỚI NHẤT
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP
429.893.732
132.052.691
87.977.365
15.884.794
15.511.961
3.838.479
1.762.750
1.639.182
212.700
138.179
 
 
 
TOP KINH NGHIỆM T.11
26.623
20.776
3.043
Tổng điểm kinh nghiệm: 53.187
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP T.11
155.998.227
40.999.430
3.725.649
1.701.400
100.714
Tổng đóng góp: 202.526.099 G
 
 
 
TOP ĐIỂM TÍCH LŨY
80.076
66.070
46.317
30.648
17.529
7.148
2.312
1.371
111
 
 
 
CẬP NHẬT
07/11/2014
10 thành viên
07/11/2014
NangAmQu... gia nhập
06/11/2014
10 thành viên
06/11/2014
NangAmQu... gia nhập
07/09/2014
GjangKOi rời khỏi
18/06/2014
tronghuu... rời khỏi
18/06/2014
Carthagi... rời khỏi
18/06/2014
gaucon01 rời khỏi
18/06/2014
TrAiHu rời khỏi
18/06/2014
QuangTha... rời khỏi
 
 
 
ĐĂNG NHẬP SAU CÙNG
1 giờ 21 phút
1 giờ 31 phút
1 giờ 48 phút
22 giờ 10 phút
20/11/2014
15/11/2014
23/09/2014
24/08/2014
11/08/2014
19/06/2014
 
 
 
KHÔNG ĐĂNG NHẬP
155
102