Cấp bậc: 4
Thành viên: 10 / 50
Điểm tích lũy: 251.712
GOLD tích lũy: 11.803.939
Ngày thành lập: 03/03/2011
Bang chủ: bthangtb
Bang phó 1: hoangtaicr7
Bang phó 2: letam11
 
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP THÁNG 7
congago
3.716.410 G
letam11
3.302.250 G
thaolinh0512
1.649.010 G
nguyenlocxd
112.180 G
hoangtaicr7
68.740 G
dungynue2
16.817 G
huongslim
8.549 G
bthangtb
0 G
GjangKOi
0 G
haicuahoi
0 G
 
 
 
THẢO LUẬN
 
 
 
 
BÀI MỚI NHẤT
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP
131.727.680
40.663.010
29.504.665
15.770.444
8.043.938
1.762.100
1.524.470
267.730
212.700
135.899
 
 
 
TOP KINH NGHIỆM T.7
3.814
3.413
2.501
309
Tổng điểm kinh nghiệm: 10.880
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP T.7
3.716.410
3.302.250
1.649.010
112.180
68.740
16.817
8.549
Tổng đóng góp: 8.873.956 G
 
 
 
TOP ĐIỂM TÍCH LŨY
46.254
29.794
22.469
17.369
15.305
6.405
2.296
1.289
111
 
 
 
CẬP NHẬT
18/06/2014
tronghuu... rời khỏi
18/06/2014
Carthagi... rời khỏi
18/06/2014
gaucon01 rời khỏi
18/06/2014
TrAiHu rời khỏi
18/06/2014
QuangTha... rời khỏi
25/05/2014
tronghuu... gia nhập
25/05/2014
nobita20... rời khỏi
25/05/2014
onlione rời khỏi
25/05/2014
hoangman... rời khỏi
20/05/2014
Lên level 4
 
 
 
ĐĂNG NHẬP SAU CÙNG
7 giờ 6 phút
10 giờ 57 phút
12 giờ 21 phút
21/07/2014
19/07/2014
18/07/2014
14/07/2014
09/07/2014
19/06/2014
14/06/2014
 
 
 
KHÔNG ĐĂNG NHẬP