Cấp bậc: 4
Thành viên: 10 / 50
Điểm tích lũy: 381.489
GOLD tích lũy: 47.421.749
Ngày thành lập: 03/03/2011
Bang chủ: bthangtb
Bang phó 1: hoangtaicr7
Bang phó 2: letam11
 
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP THÁNG 11
letam11
167.781.354 G
congago
55.603.820 G
NangAmQueH...
3.725.649 G
thaolinh0512
2.155.030 G
bthangtb
100.713 G
hoangtaicr7
680 G
dungynue2
0 G
haicuahoi
0 G
huongslim
0 G
 
 
 
THẢO LUẬN
 
 
 
 
BÀI MỚI NHẤT
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP
441.676.860
132.052.691
102.581.755
15.965.591
15.884.794
3.838.479
1.762.750
1.639.182
212.700
138.179
 
 
 
TOP KINH NGHIỆM T.11
35.974
27.101
4.154
Tổng điểm kinh nghiệm: 69.974
 
 
 
TOP ĐÓNG GÓP T.11
167.781.355
55.603.820
3.725.649
2.155.030
100.714
Tổng đóng góp: 229.367.247 G
 
 
 
TOP ĐIỂM TÍCH LŨY
86.401
75.421
46.317
31.759
17.529
7.148
2.312
1.371
111
 
 
 
CẬP NHẬT
07/11/2014
10 thành viên
07/11/2014
NangAmQu... gia nhập
06/11/2014
10 thành viên
06/11/2014
NangAmQu... gia nhập
07/09/2014
GjangKOi rời khỏi
18/06/2014
tronghuu... rời khỏi
18/06/2014
Carthagi... rời khỏi
18/06/2014
gaucon01 rời khỏi
18/06/2014
TrAiHu rời khỏi
18/06/2014
QuangTha... rời khỏi
 
 
 
ĐĂNG NHẬP SAU CÙNG
2 giờ 35 phút
3 giờ 9 phút
3 giờ 30 phút
13 giờ 25 phút
20/11/2014
15/11/2014
23/09/2014
24/08/2014
11/08/2014
19/06/2014
 
 
 
KHÔNG ĐĂNG NHẬP
162
109